Úvod Škôlka Cenník

Cenník

Celodenná prevádzka:  180 €
Strava: 2,80 €/deň

Počas neprítomnosti dieťatka sa zo školného nevracia, rodič je povinný odhlásiť dieťatko zo stravy najneskôr do 7,30h., inak vám bude strava za daný deň účtovaná.

Cena školného zahŕňa všetky ostatné aktivity poskytované nad rámec bežnej prevádzky.(ako napr.: AJ,tanečná, divadelné predstavenia, výlety, knižnica, MDD, deň matiek, mikuláš, fotenie a fotografie, darčeky k narodeninám a meninám...)