Úvod Jasle Čo sa dieťa naučí?

Čo sa dieťa naučí?

 

 • nácvik hygienických návykov …samozrejme tých najmenších prebalíme
 • zvykanie si na istý obmedzený okruh detí a vytváranie prvých priateľstiev
 • Sociálne návyky: včlenenie sa dieťaťa do spoločnosti (vedieť vychádzať v kolektíve, vytvorenie si miesta v kolektíve)
 • osvojenie si základných hygienických návykov zodpovedajúcich veku dieťaťa
 • Stravovacie návyky: pitie z pohára, samostatne sa učiť jesť, osvojiť si režim stravovania, výchova k zdravému životnému štýlu ...
 • spoznávanie sa detí navzájom a spolužitie v úzkom kolektíve
 • návyk na škôlkarsky režim, poriadok a činnosti
 • Jazyková podpora: prvé slová, slovná zásoba, ktorá je rozširovaná pomocou knižiek, piesní, rozprávok, hier, dohliadame na tvorbu reči a vývoj reči...
 • Rozvoj myslenia: veku zodpovedajúce hry ako je priraďovanie, rozlišovanie farieb, predmetov, tvarov...
 • Podpora kreativity a motoriky: kreslenie, maľovanie, prvé strihanie, lepenie, formovanie, modelovanie...(u detí od 2 rokov)
 • Podpora fyzickej aktivity (pohybu) a motoriky: lozenie, samostatné sedenie, prvé kroky, chôdza, prechádzky, radosť z hudby (koordinácia hlasu a tela, pomocou rytmiky, tanca a piesní), podpora muzických schopností a pod....
 • Podpora rozvoja zdravého citového života, intelektuálneho rozvoja osobnosti a vytvárania si sociálnych kontaktov.
 • Deti chodia pravidelne von na prechádzky alebo sa hrajú v tráve (podľa veku), k dispozícii máju pieskovisko, niekoľko preliezok (podľa veku a fyzickej zdatnosti)