Úvod Jasle Denný režim

Denný režim v jasliach

07,00 - 08,15 hod. príchod detí, voľné hry (spojené triedy)
08,15 - 08,30 hod. pohybové a relaxačné aktivity
08,30 - 09,30 hod. desiata, hygiena
09,30 - 10,00 hod. edukačné aktivity
10,00 - 11,00 hod. pobyt vonku ( v prípade priaznivého počasia )
11,00 - 12,00 hod. obed, hygiena
12,00 - 14,30 hod. odpoludňajší odpočinok
14,30 - 15,00 hod. olovrant
15,00 - 16,00 hod. odpoludňajšie aktivity
16,00 - 17,00 hod. spojené triedy, voľné hry detí