Úvod Jasle Cenník

Cenník

Celodenná prevádzka : 300 € vrátane stravy

Poldenná prevádzka : 250 € vrátane stravy

Počas neprítomnosti dieťatka sa zo školného nevracia, rodič je povinný odhlásiť dieťatko zo stravy najneskôr do 7,30h.

Cena školného zahŕňa všetky ostatné aktivity poskytované nad rámec bežnej prevádzky.(ako napr.: AJ, tanečná (pre 2-3 ročné detičky), divadelné predstavenia, MDD, deň matiek, mikuláš, fotenie a fotografie, darčeky k narodeninám a meninám...)

Od 1.1.2016 vám ÚPSVaR prispieva sumou 280 €.